تبلیغات
صدایی برای بیصدایان - لوازم آرایشی = کشتار حیوانات


استفاده از لوازم آرایشی و بهداشتی به چه قیمت؟!

آن‌ها رنج می‌کشند!


animals-lover.mihanblog.com
animals-lover.mihanblog.com

این‌ها تصاویری از حقیقتی است که در کارخانه‌های تولید لوازم آرایشی و بهداشتی هر روز اتفاق می‌افتد!
برای رنگ‌های بیشتر و متنوع‌تر!

مثل برده نگه‌داری می‌شوند!!
animals-lover.mihanblog.com


animals-lover.mihanblog.com

 

ترس را در چشم‌هایشان ببین!!!

animals-lover.mihanblog.com

animals-lover.mihanblog.com

ببین که چگونه شماره دار شده‌اند و مثل کالا بیرحمانه مورد استفاده قرار می‌گیرند!

animals-lover.mihanblog.com

ببین که چگونه از حق طبیعی‌ای که خداوند به آن‌ها داده است محروم شده‌اند!

ببین که چگونه زیر فشار آزمایش‌های بیرحمانه شکل ظاهری خود را از دست داده‌اند! می‌توانی درک کنی چقدر درد می‌کشند!

animals-lover.mihanblog.com

animals-lover.mihanblog.com

به چه قیمتی؟

animals-lover.mihanblog.com

تو به تنهایی در این نقطه از جهان می‌توانی به هزاران حیوان بی‌پناه که زیر آزمایش لوازم آرایشی و بهداشتی جان می‌دهند کمک کنی!

با نخریدن محصولات کمپانی‌هایی که دستهایشان در این جنایت آلوده است رو به سوی جهانی عاری از خشونت قدم برداریم!

به محصولات لانکوم، پنتین، داو، استلاودر، لورئال، گیونچی، ماکس‌فاکتور، جانسون،head and shoulders ، پشت کنید!
فراموش نکنیم که همیشه قدم‌های کوچک بنیان حرکت‌های بزرگ را در تاریخ گذاشته‌اند!